Søgning

Trækker

Trækker

Trækker m. kran

Trækker m. kran

Chassis

Chassis

Fragt

Fragt

Tip

Tip

Lastbil m. kran

Lastbil m. kran

Tank

Tank

Trailer

Trailer

Varebiler

Varebiler

Privatlivspolitik

Formål med politik

Formålet med denne privatlivspolitik er at gøre dig opmærksom på, hvordan Autohuset Vestergaard A/S Lastvogne (”vi”, ”os”) behandler dine personoplysninger. Vi ønsker at gøre dig bevidst om, hvilke oplysninger der indsamles og behandles, og hvor længe de opbevares. Privatlivspolitikken omhandler behandling af personoplysninger hos Autohuset Vestergaard A/S Lastvogne, hvis du er kunde hos os, samarbejdspartner, leverandør, besøger vores hjemmeside eller vores sociale medier, samt hvis du skriver dig op til vores og Volvos nyhedsbrev. Vi behandler alene dine oplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til det formål, hvortil de blev indsamlet. Oplysningerne kan dog også behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

Du kan anvende nedenstående indholdsfortegnelse til at blive ført hen til den oplysning, du gerne vil læse mere om:

1. Typen af personoplysninger vi behandler, formål og retsgrundlag

1.1 Forbrugerkunder

1.1.1 Lånebiler

1.1.2 AV Marine

1.2 Erhvervskunder

1.2.1 Lastvognsparkering

1.3 Cookies og hjemmeside

1.4 Sociale medier

1.5 Markedsføring

1.6 Leverandører og samarbejdspartnere

2. Modtagere af personoplysninger

2.1 Informationssystemer fra AB Volvo

3. Dine rettigheder

4. Vores kontaktoplysninger

5. Ændringer

1. Typen af personoplysninger vi behandler, formål og retsgrundlag

I nedenstående kan du få et overblik over de forskellige typer af behandlinger, som vi foretager.

1.1 Forbrugerkunder

Autohuset Vestergaard A/S Lastvogne behandler sjældent personoplysninger om forbrugerkunder, men hvis du er forbrugerkunde hos os, behandler vi personoplysninger om dig for at indgå en salgs- eller serviceaftale med dig, eller for at du kan benytte vores værksteder i medfør af GDPR art. 6 (1)(b). Hvis vi behandler dine personoplysninger på baggrund af, at du deltager i vores markedsføringstiltag, så sker dette i medfør af art. 6 (1)(a). De oplysninger, vi behandler, omfatter bl.a.:

· Kontaktinformationer (f.eks. navn, adresse, tlf.nr. og e-mail).

· Betalings- og bankoplysninger (f.eks. pengeinstitut, bankoplysninger, betalings- og kreditkortoplysninger).

· Oplysninger om lastvognen, som kan henføres til dig (f.eks. registreringsnummer, stelnummer, forsikringsselskab, seneste besøg på værksted, skadeshistorik, opbygning, antal kørte km, anvendelse af lastvognen og om lastvognen er på EU-plader eller danske plader, samt forsikrings- og kaskotype).

Oplysningerne vil som altovervejende udgangspunkt komme direkte fra dig, og vi overfører som udgangspunkt ikke dine personoplysninger uden for EU/EØS til ovenstående formål. Vi kan som led i behandlingen videregive dine oplysninger til relevante samarbejdspartnere. Dette sker for at opfylde en aftale med dig, eller hvis vi har dit samtykke til behandlingen.

Vi sletter oplysningerne løbende, dog senest 5 år efter endt kundeforhold.

For så vidt angår kreditvurderingen, opbevarer vi oplysningerne, hvis vi etablerer et kundeforhold, og sletter dem igen, når der ikke længere eksisterer et kundeforhold med os. Vi sletter oplysningerne 5 år efter vurderingen, hvis vi afviser sagen, og der således ikke bliver indgået en aftale.

1.1.1 Lånebiler

Når du anvender en lånebil via os, behandler vi dine personoplysninger for at indgå en låneaftale. Disse omfatter navn, firmanavn, adresse, tlf.nr., e-mail, kørekort, ejers registreringsnummer og navnet på fører af bilen.

Vi kan også have behov for at behandle legitimationsoplysninger, som pas/identitetskort, nationalitet og opholdstilladelse.

Vi behandler dine personoplysninger i medfør af GDPR art. 6(1)(b) for at opfylde en aftale med dig og efter GDPR art. 6(1)(c), hvis vi har en retlig forpligtelse til at behandle visse oplysninger om dig.

I forbindelse med opfyldelse af låneaftalen med dig kan vi have behov for at videregive dine personoplysninger til et forsikringsselskab eller til politiet, hvis vi har mistanke om, at der er blevet begået lovovertrædelser.

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har et låneforhold med dig, og i op til 5 år plus løbende regnskabsår efter sidste faktura, jf. bogføringslovens § 10, stk. 1.

1.1.2 Autohuset Vestergaard, Marine

Hvis du køber en bådmotor eller får udført service, vedligeholdelses- eller garantiarbejde via Autohuset Vestergaard, Marine, som er en del af Autohuset Vestergaard A/S Lastvogne, vil vi ligeledes behandle dine personoplysninger.

Du kan læse mere om Autohuset Vestergaard, Marines behandling af dine personoplysninger her.

1.2 Erhvervskunder

Såfremt du er erhvervskunde ved os, behandler vi oplysninger for at kunne indgå en salgs- eller serviceaftale, for at kunne registrere lastvognen hos Motorstyrelsen, for at kunne opfylde værkstedsbesøg, samt for at kunne administrere lastvognens garanti og service.

De oplysninger, vi behandler, omfatter typisk:

· Virksomhedens kontaktoplysninger (f.eks. kontaktperson, firmanavn, adresse, tlf.nr. og e-mail).

· Oplysninger om virksomheden (f.eks. CVR-nr., EAN-nummer, pengeinstitut, bankoplysninger, betalings- og kreditkortoplysninger).

· Lastvognsoplysninger (f.eks. registreringsnummer, stelnummer, forsikringsselskab, seneste besøg på værksted, skadeshistorik, antal kørte km, anvendelse af lastvogn og om lastvognen er på EU-plader eller danske plader, tidligere lastvognsejerskab samt forsikrings- og kaskotype).

Vi behandler oplysninger efter GDPR art. 6(1)(b) for at kunne opfylde en aftale. I forbindelse med registrering af lastvognen hos Motorstyrelsen behandler vi oplysninger efter GDPR art. 6(1)(c), da vi har en retlig forpligtelse.

Vi opbevarer oplysningerne, så længe vi har et kundeforhold med dig, og i op til 5 år plus løbende regnskabsår efter sidste faktura, jf. bogføringslovens § 10, stk. 1.

1.2.1 Lastvognsparkering

Ved vores Horsens-afdeling tilbyder vi vores erhvervskunder lastvognsparkering på en videoovervåget plads. Hvis du anvender dette tilbud, da behandler vi ligeledes personoplysninger for at kunne indgå en aftale om overnatning samt lastvognsparkering.

De oplysninger, vi behandler, omfatter typisk virksomhedens kontaktoplysninger (f.eks. kontaktperson, firmanavn, adresse, tlf.nr., e-mail og betalingsoplysninger). Behandlingsgrundlaget er i den forbindelse GDPR art. 6(1)(b), dvs. indgåelse af en aftale.

Vi opbevarer oplysningerne, så længe vi har et kundeforhold med dig, og i op til 5 år efter sidste faktura.

Pladsen, hvor du kan parkere lastbilen i forbindelse med overnatning, er videoovervåget. Videoovervågningen foregår i kriminalitetsforbyggende øjemed, hvorfor billedoptagelserne slettes senest 30 dage efter, at de er optaget, jf. tv-overvågningslovens § 4 c, stk. 4.

Optagelserne kan dog opbevares i en længere periode, såfremt en optagelse skal bruges i en konkret tvist, jf. lovens § 4 c, stk. 5. Vi opbevarer da oplysningerne, indtil tvisten er overstået, men vi informerer samtidig den person, tvisten omhandler, om forlængelsen af opbevaringsperioden. Denne information kommer den registrerede i hænde inden for 30-dages fristen.

Vi videregiver kun videoovervågning i kriminalitetsforebyggende øjemed, hvis du har givet dit udtrykkelige samtykke, hvis videregivelse følger af lov, eller såfremt videregivelse sker til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed.

1.3 Cookies og hjemmeside

I forbindelse med den almindelige drift af vores hjemmeside indsamler vi personoplysninger om dig via cookies for at forbedre hjemmesidens udseende og brugeroplevelse samt til at udarbejde statistikker. De oplysninger, som vi indsamler via cookies, omfatter din IP-adresse, browsertype, enhed (type, version, operativsystem m.v.) samt brugeradfærd, herunder sidevisninger.

Vi indsamler kun dine oplysninger, hvis du har givet samtykke hertil. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Læs mere om brug af cookies i vores cookiedeklaration, som du finder sammen med vores cookiebanner på vores hjemmesider: www.avtrucks.dk og www.man-horsens.dk

1.4 Sociale medier

Vi anvender visse sociale medier, bl.a. Facebook, Instagram og LinkedIn til at komme i kontakt med vores kunder og potentielle kunder samt fremme vores markedsføring. Hvis du har været inde og ”like” vores fanside på det sociale medie eller har været i kontakt med os igennem dette, behandler vi uundgåeligt dine personoplysninger. Vi behandler hertil kun oplysninger om dit navn og e-mail.

Hvis du kontakter os via sociale medier, behandler vi dine personoplysninger på baggrund af vores interesse i at kunne kontakte dig og svare på dine henvendelser, jf. GDPR art. 6(1)(f). Oplysningerne vil stamme fra dig og det sociale medie, som du kontakter os igennem.

Vi har et såkaldt fælles dataansvar med de sociale medier, vi anvender, idet vi begge behandler dine personoplysninger til egne formål. Du kan læse mere om de sociale mediers behandling af dine personoplysninger i det følgende:

· Facebooks og Instagrams behandling af dine personoplysninger her og om det fælles dataansvar her.

· Du kan læse mere om LinkedIns behandling af dine personoplysninger her og om det fælles dataansvar her.

Oplysninger behandlet ifm. sociale medier, som omhandler direkte kommunikation via de sociale medier, slettes med det samme. Opslag på f.eks. Facebook-sider eller i offentlige grupper slettes ikke, idet et opslag eller en kommentar på Facebook-sider eller i offentlige grupper betragtes som værende offentlige områder. Du kan læse mere om offentlige områder her.

1.5 Markedsføring

Vi behandler kun dine personoplysninger til brug for markedsføring, hvis du har givet dit samtykke i overensstemmelse med GDPR art. 6(1)(a) til f.eks. at modtage nyhedsbreve om events, produkttilbud og nyeste udvikling. Omfanget af vores behandling fremgår af det konkrete samtykke.

Hvis du har samtykket til at modtage markedsføring, behandler vi som udgangspunkt oplysninger om kontaktperson, e-mail og postnummer. Dine oplysninger videregives til AB Volvo, idet nyhedsbrevet udsendes af AB Volvo på vegne af os. Du kan læse mere om AB Volvos behandling af dine personoplysninger her.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at benytte linket hertil i de nyhedsbreve, du modtager.

Vi opbevarer dokumentation for dit samtykke, så længe du modtager markedsføring eller deltager i vores markedsføring, og i 2 år efter at du har tilbagekaldt dit samtykke, da vores eventuelle straffeansvar forældes efter dette tidsrum.

1.6 Leverandører og samarbejdspartnere

Når vi indgår aftaler med leverandører og samarbejdspartnere, behandler vi oplysninger om disses kontaktpersoner samt virksomhedsoplysninger. Det omfatter oplysninger om navn, firmanavn, stillingsbetegnelse, telefonnummer, e-mail, adresse og om nødvendigt betalingsoplysninger.

Oplysningerne behandles, enten fordi det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af aftalen med den pågældende leverandør eller samarbejdspartner, jf. GDPR art. 6(1)(b), eller fordi vi som led i aftalen har en legitim interesse i at behandle den pågældendes kontaktoplysninger, jf. GDPR art. 6(1)(f).

Vi opbevarer relevante kontaktoplysninger igennem vores samarbejde. Skriftlige korrespondancer slettes løbende, og oplysninger, som er nødvendige til at opfylde vores forpligtelser efter bogføringsloven, opbevares i 5 år plus løbende regnskabsår.

2 Modtagere af personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger med fortrolighed, og vi videregiver som udgangspunkt ikke oplysningerne til tredjeparter. Vi kan dog videregive dine personoplysninger, hvis du har givet dit samtykke, hvis vi har en berettiget interesse i videregivelsen, eller hvis vi har en retlig forpligtelse.

Vi kan overlade personoplysninger til vores system- og tjenesteleverandører, der behandler personoplysninger på vores vegne og efter vores specifikke instruks i henhold til den indgåede databehandleraftale.

I nogle tilfælde benytter vi databehandlere uden for EU/EØS, hvorved personoplysninger kan blive overført til tredjelande, bl.a. i forbindelse med vores brug af cloudløsninger. Hertil anvender vi et gyldigt overførselsgrundlag (evt. herunder Standard Contractual Clauses), inden vi overfører personoplysningerne. Overførelsen sker alene under iagttagelse af de nødvendige sikkerhedsgarantier som krævet efter gældende databeskyttelseslovgivning, og der foretages altid en individuel vurdering vedrørende behov for supplerende foranstaltninger.

2.1 Informationssystemer fra AB Volvo

Ved køb af en lastvogn fra AB Volvo er der mulighed for tilkøb af informationssystemer, som f.eks. Volvo Connect, My Truck og lignende platforme.

Der indsamles data via disse informationssystemer, og de oplysninger vil blive opbevaret, brugt, delt eller på anden måde behandlet af AB Volvo.

Behandlingen sker på baggrund af indgåelse af aftale (Data Management Aftalen) mellem dig og AB Volvo. Aftalen dækker håndtering af data ift. de telematikrelaterede serviceydelser, som tilbydes af Volvo – eksempelvis, men ikke begrænset til, Volvo Connect, My Truck, VAS On Call samt udlæsning af køretøjsdata og diagnosticering i forbindelse med reparation og service. Du kan læse mere om AB Volvos behandling af dine personoplysninger her.

3 Dine rettigheder

Når vi indsamler oplysninger om dig, har du en række grundlæggende rettigheder efter persondatareglerne, som du kan gøre brug af. Dine rettigheder omfatter retten til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger, begrænsning af og indsigelse mod vores behandling, samt retten til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Ovenfor nævnte rettigheder kan være tilknyttet betingelser og begrænsninger. Hvorvidt du som registreret kan anmode om f.eks. at få dine personoplysninger slettet, vil i alle tilfælde afhænge af en konkret vurdering.

Hvis du har givet dit samtykke til vores behandling af dine oplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dette samtykke.

Såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk eller ved at ringe på tlf. 33 19 32 00.

4 Vores kontaktoplysninger

Den virksomhed, som er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger, er:

Autohuset Vestergaard A/S Lastvogne

CVR.nr: 70 53 91 28

Vrøndingvej 3, 8700 Horsens

niels.tange@autohuset-vestergaard.dk

+45 76 32 23 18

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os på niels.tange@autohuset-vestergaard.dk eller på telefon +45 76 32 23 18.

5 Ændringer

Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer retter vi henvendelse til dig i form af e-mail eller synlig meddelelse på vores website.

Denne privatlivspolitik er senest ændret den 18.01.2023.

Update cookies preferences